ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) foglaltak a www.harmoniavilag.hu honlap (a továbbiakban: „Honlap”) használatára és a Honlapon a Kovácsné Balogh Ilona (Kovácsné Balogh Ilona e.v., 4002. Debrecen, Ligetszépe utca 15., info@harmoniavilag.hu, jogtulajdonos és szolgáltató, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által tett ajánlatokra, nyújtott szolgáltatásokra, konzultációkra, tanfolyamokra és megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Honlapon történő böngészéssel, az „Jelentkezem” vagy „ Megrendelem” gombra kattintással, személyes adatai megadásával, vagy a kurzusokra elektronikusan, szóban, vagy más módon történő jelentkezéssel, Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás megrendelésével Ön, mint ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogilag kötelező erejű megállapodást köt a Szolgáltatóval az alábbi feltételekkel.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

1. A Szolgáltató weboldalainak megnevezése: Harmóniavilág, www.harmoniavilag.hu

1.1. A Szolgáltató neve: Kovácsné Balogh Ilona e.v.

1.2. A Szolgáltató székhelye: 4002. Debrecen, Ligetszépe utca 15

1.3. Adószáma: 69109793-1-29

1.4. Nyilvántartási szám: 52712393

1.5. Statisztikai számjel: 69109793-8559-231-09

1.6. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@harmoniavilag.hu

1.7. Telefonszáma: : +36-30-460-6335 (hétköznap 10-16 óra között)

1.8. Egyéb elérhetősége: Skype: kovacsneilike

1.9. Kamara: Hajdú Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

1.10.Tárhelyszolgáltató:

  • neve, elérhetősége:Molnár Dénes egyéni vállalkozó
  • Telephely: 4225.Debrecen, Sillye Gábor utca 103
  • Cégjegyzékszám:20276510
  • Adószám: 60311014-1-29
  • : +36/70-5583040
  • E-mail: info@logosnet.hu

1.11 Szerződés nyelve: magyar

2. SZOLGÁLTATÁSOK:

2.1. Jelen ÁSZF rendelkezései érvényesek a Szolgáltató által az Ügyfélnek nyújtott minden termékre/szolgáltatásra (a továbbiakban: „Szolgáltatás”), így különösen a Szolgáltató által nyújtott egyéni konzultációkra, tanfolyamokra, önismereti programokra és egyéb rendezvényekre , szolgáltatásokra( a továbbiakban: „Esemény”), melyek lehetnek élő, egyszemélyes és csoportos események, vagy online közvetítésben, vagy letölthető formátumban, vagy online megtekinthető formátumban megrendelhetők és megtekinthetők.

2.2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfélnek nyújtandó Szolgáltatást szükség esetén ugyanolyan, vagy összehasonlítható Szolgáltatásokkal helyettesítse.

2.3. Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tanfolyamra, szolgáltatásra használható fel.

2.4. Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az egyéb jellemzőinek az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is, amelyről legalább 48 órával az eseményt megelőzően értesíti az Ügyfelet.

3. MEGRENDELÉS

3.1. Megrendelő egyrészt 18 (tizennyolc) év feletti természetes személy lehet, aki(k) számára a Szolgáltató által jelen ÁSZF keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt, illetve terméket értékesít; másrészt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet is lehet Megrendelő ugyanezen feltételekkel, törvényes képviselője útján.

3.2.A Szolgáltatások célja önismereti és személyiségfejlesztési módszerek oktatása. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Szolgáltatások nem minősülnek sem orvosi, sem pszichológusi tanácsadásnak, kezelésnek, illetve az e szakmákban alkalmazott eljárásoknak

3.3.A megrendelhető Szolgáltatások tekintetében, a Honlapon az adott termék, program, esemény, vagy szolgáltatás nevére kattintva előhívhatók azok részletei és a jelentkezési/megrendelési felülete. Itt az Ügyfél megtalálja a Szolgáltatás ismertetőjét, az árakat és aktualitásait. A jelentkezési űrlap kitöltésével és a „Jelentkezem!” vagy “Megrendelem!” gombra való kattintással jelentkezhet, vagy megrendelheti az Ügyfél az általa kiválasztott Szolgáltatást. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. A megrendelés elküldésével az Ügyfél elfogadja jelen ÁSZF-et – amit az utolsó adatmező bejelölésével kötelezően megerősít – és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a megrendelésről.

3.4. Az Ügyfél és a Szolgáltató az Esemény időpontját előzetesen egyezteti a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt telefonos, Facebook Messenger, vagy e-mail elérhetőségén keresztül.

3.5. Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4. MEGRENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

4.1.A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A Szolgáltatásra vonatkozó megrendelést kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni a Weboldalon keresztül történő regisztráció/ jelentkezés útján, a „Részt veszek!”/ „Jelentkezem”/ „Időpontot kérek” / ”Érdekel!” / „Megrendelem” / „Kérem a mini tréninget!” / „Kérem az Ingyenes mini tréninget!” stb. gombra/ mezőre történő kattintással és a számlázáshoz, valamint a részvételhez szükséges adatok kitöltésével és elküldésével Szolgáltató részére. Kérem vegye figyelembe, hogy a Szolgáltatónak egyéb módon, így különösen telefonon, faxon, e-mailben, levélben leadott megrendeléseket nem áll módjában elfogadni.

4.2.Megrendelő a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevétele – az adott szolgáltatásnál – az ingyenesség kifejezett megjelölése hiányában – fizetési kötelezettséggel jár.

4.3. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon keresztül igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Weboldalon feltüntetett adatok (így különösen a szolgáltatások ára, elérhetősége, leírása, tanfolyamok és egyéb programok időpontjai stb.) a lehető legpontosabbak, illetve mindig aktuálisak legyenek. Szolgáltató kifejezetten felhívja a figyelmet, hogy a nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 – Ft-os, 1 Ft-os vagy hasonlóan irreálisan alacsony ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, természetesen ide nem értve az akciók keretében meghirdetett ingyenesen igénybe vehető tananyagokat, tréningeket, szolgáltatásokat. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

4.4. Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a Szolgáltatások, Termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk.

4.5. A Weboldalon történő megrendelés esetén a megrendelt Szolgáltatáshoz esetlegesen járó bónuszt, illetve kedvezményeket a Szolgáltató térítésmentesen bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. A Szolgáltatásokhoz járó bónuszt, illetve kedvezményt Szolgáltató bármikor és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár megszüntetni, amely egyoldalú módosítás a már megtörtént/leadott megrendeléseket nem érinti.

4.6.A Szolgáltatás/Termék megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez/termék megrendeléséhez rendelkezésre bocsátani a megjelenő űrlapon:

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; email cím; mobiltelefonszám annak érdekében, hogy szükség esetén a futár egyeztethessen a Megrendelővel)

Ingyenes (online) tréning esetén a Megrendelő neve és e-mail címe, ahová a tananyagot kéri.

Számlázási adatok: Név/ cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);

Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám – Termék megrendelése esetén.

A kiválasztott Szolgáltatás / Termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben 48 (negyvennyolc) órán belül visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

4.7.Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a Termék megrendelésére csak futárszolgálattal történő szállítás útján van lehetőség, készpénzes, online fizetés után. Megrendelő személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít.

4.8. A kiszállítást végző futárszolgálat díját az adott Termékre vonatkozó aktuális ajánlat tartalmazza, melyet Megrendelő a termék vételárával együtt megfizet. A termék megvásárlásáról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan, vagy a termék mellé csomagolva kapja kézhez.

Az árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák.

4.9. A szállító (futár):

Cégnév: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

Elérhetőség: ugyfelszolgalat@posta.hu, (+36 1) 767 8282

4.10. A megrendeléseket a Szolgáltató a következő 2 (kettő) munkanapon belül dolgozza fel és adja át a szállítónak (futárnak), így általában a rendeléstől számított 2-3 munkanapon belül kerül a termék a Megrendelő részére kiszállításra. Külföldi szállítási cím esetén egyedi szállítási idő kerül megállapításra.

A szállítási díjat a  Megrendelő fizeti.

4.11. A megvásárolni kívánt Szolgáltatás / Termék főbb jellemzőit a Weboldal a termékleírásoknál tartalmazza. A Weboldal és a Szolgáltatások tartalmának téves értelmezéséből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató a tőle telhető legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, leírásokat, tájékoztatásokat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Szolgáltató az esetleges elírásokat tudomásszerzést követően javítja. A Megrendelő által megadott adatokban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.SZAVATOSSÁG

5.1. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt Terméket a megrendelésben rögzített határidőn belül kiszállítsa, illetve a Szolgáltatásokat a megjelölt határidőben teljesítse. Amennyiben a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

5.2. Szolgáltató a változtatások jogát fenntartja azzal, hogy egy esetleges elmaradt program (Szolgáltatás) későbbi időpontban pótlásra kerül, vagy ennek hiányában a Szolgáltatás díja visszafizetésre kerül Megrendelő részére, Megrendelő választása szerint ebben az esetben.

5.3. Termékek esetében – esetleges hiba esetén – kicserélés, ennek hiányában a vételár visszatérítése történik.

6. ELLENSZOLGÁLTATÁS.

6.1. A Weboldalon keresztül – a fentiekben ismertetett módon történt/leadott – megrendelést követően a Szolgáltató a megrendelésről 48 órán belül visszaigazolást küld, majd díjbekérőt/előlegbekérőt állít ki, amelynek alapján Megrendelő megfizeti annak összegét, ezzel véglegesítve a kiválasztott szolgáltatás/termék megrendelését. Megrendelő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy Megrendelő részvétele az adott programon, tréningen, tanfolyamon az előleg megfizetése esetén biztosított, a Felek között az adott Szolgáltatás tárgyában a szerződés a vonatkozó díj(előleg) átutalással történő megfizetésével jön létre.

6.2. Az Ügyfél a pénzbeli ellenszolgáltatást (a továbbiakban: „Díjat”) a Honlapon vagy a Szolgáltató által más módon előzetesen közzétett összegben és fizetési ütemezés szerint előzetesen, jelenleg az alábbi fizetési módon elérhető: banki átutalás.

6.3. Csak átutalásos fizetési lehetőség esetén a megrendelések beérkezésekor néhány órán belül kap egy automatikus visszaigazoló e-mailt, melyben tájékoztatjuk  a fizetési módról. Amennyiben nem találná, keresse a spam vagy promóciós mappában! Ha ott sincs, vegye fel velem a kapcsolatot az infovharmonia40felett.hu címen. A fizetési határidő 8 nap.

6.4. A banki átutalást ezen a  bankszámlaszámon teljesítheti:

OTP Bank Nyrt., Kovácsné Balogh Ilona e.v.

számlaszám: 11773384-06181747

6.5. A szamlazz.hu oldalán állítjuk ki a számláját. A 2007. évi CXXVII törvény 175. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak figyelembevételével tudomásul veszi, hogy az általunk kibocsájtott e-számlákat .pdf formátumban email útján kapja meg.

6.6. A megrendelések elküldésével tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés i) és m) pontja alapján a  tanfolyam/konzultáció megkezdésének időpontjától elveszíti a szerződéstől való elállási jogát.

6.7. Szolgáltató jogosult a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamatot felszámolni minden, az Ügyfél által nem határidőben teljesített fizetési részlet tekintetében.

7. VISSZATÉRÍTÉS.

7.1. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatást a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban nem veszi igénybe, az Ügyfél a Díj visszatérítésére nem jogosult.

7.2. Az Ügyfél legkésőbb az egyéni konzultáció időpontja előtt 48 órával kérheti az időpont módosítását, lemondását; ellenkező esetben a konzultáció megtartottnak minősül és a Szolgáltató jogosult annak Díjára.

7.3. Tanfolyami részvétel, csoportos Esemény esetén az Ügyfélnek annak kezdete előtt legkésőbb 48 órával van lehetősége lemondani a részvételt és a már megfizetett Díjat 1 éven belüli másik Eseményre jogosult felhasználni, ellenkező esetben úgy minősül, hogy az Ügyfél az Eseményen részt vett és a Szolgáltató jogosult annak díjára.

8. A SZOLGÁLTATÁSOK ÚJRAÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TILALMA.

8.1.  Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások bármely részének (a tanfolyami segédanyagokat is ideértve), használatának, vagy az ahhoz való hozzáférésnek bármely kereskedelmi célból történő reprodukciója, sokszorosítása, másolása, értékesítése, kereskedelme, újraértékesítése, vagy hasznosítása tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

9. A SZELLEMI TULAJON ÁTRUHÁZÁSÁNAK TILALMA.

9.1. Szolgáltató szerzői jogi oltalomban részesülő anyagait kizárólag az Ügyfél személyes használatára biztosíthatja, egyéni felhasználási jogosultsággal. Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatótól elektronikusan, vagy egyéb formában kapott (oktatási segéd) anyag megosztására, másolására, terjesztésére, vagy egyéb módon történő közzétételére. Valamennyi szellemi tulajdon, ideértve Szolgáltató szerzői jogi védelemben részesülő tanfolyami segédanyagait is, Szolgáltató kizárólagos tulajdona.

9.2. Ügyfél beleegyezik, hogy a tanfolyamon elkészült munkáit a Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebook, Youtube, Pinterest, Intagram oldalakon, csoportokban példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

9.3. Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy az Eseményeken a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet, személyének azonosítására alkalmatlan módon, amely képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban az Ügyfél semmilyen anyagi követelést nem támaszthat. Az Ügyfél esetleges kifogásait a Szolgáltató felé megkereséssel jelezheti.

10. ELÁLLÁS, FELMONDÁS

10.1. Az Ügyfél 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a jelen szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

10.2. Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni, például postán, elektronikus úton küldött levél útján. Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

10.3. A Szolgáltató az Ügyfél nyilatkozatának kézhezvételétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül téríti vissza az Ügyfél által teljesített díjat, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés az Ügyfél által alkalmazott fizetési módon történik, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a  hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

10.4. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

10.5. Amennyiben Szolgáltató felelősségi körébe eső okból marad el egy Esemény, úgy az Ügyfél írásbeli nyilatkozatával az alábbi opciók közül választhat: – részvétel az új időpontban megrendezésre kerülő Eseményen; – az Ügyfél által az elmaradt Esemény helyett választott, Szolgáltató által kínált más Eseményen az eredeti befizetése összegéig, vagy azt a másik Esemény díjának megfelelő mértékéig kiegészítve; – az Ügyfél által már megfizetett díjnak Szolgáltató általi visszatérítése Ügyfél bankszámlájára, amelyről a Szolgáltató bankszámlájára az átutalást teljesítette.

11. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁSOK.

11.1. Szolgáltatónak a Honlap használatával, szolgáltatásainak igénybe vételével, illetve a konzultációra vagy tanfolyamra történő jelentkezéssel összefüggésben általa vagy a teljesítésbe bevont személyek által okozott kár – vagy egyéb felelőssége kizárólag az Ügyfél által fizetett díj összegéig terjed. Az Ügyfél vállalja az azokból származó minden előre látható, valamint előre nem látható kockázatot.

12. GARANCIAVÁLLALÁS.

12.1. Ügyfél elfogadja és vállalja, hogy a konzultációban és a tanfolyamon való előre haladásáért és az abban elért eredményeiért a felelősség őt terheli.

12.2. Szolgáltató az egyéni konzultáció esetében az ügyfél elégedettség biztosítása érdekében 100 % pénzfizetési garanciát vállal  a megfizetett díjra (a továbbiakban: „Elégedettségi garancia”). Az Ügyfél köteles közvetlenül az Esemény után, de legkésőbb 24 órán belül írásos formában jelzi a Szolgáltató felé, amennyiben a Szolgáltatást nem találta megfelelőnek és az Elégedettségi garanciával kíván élni. Az Elégedettségi garancia feltétele, hogy az adott Eseményen az Ügyfél végig jelen volt. Amennyiben az Ügyfél nem jelenik meg, úgy nem élhet az Elégedettségi garanciával.

13. TANFOLYAMI SZABÁLYZAT.

13.1. Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltató által előírt Tanfolyami Szabályzatot / Belső Szabályzatokat ( a továbbiakban: „Szabályzat”) betartja és olyan magatartást tanúsít, amellyel az Esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja. Ennek megszegése az Ügyfél szolgáltatásokból való kizárását vonhatja maga után, amely okból történő megszüntetés esetén Ügyfél nem jogosult befizetései visszatérítésére és köteles a díjból hátralévő összeg megfizetésére.

13.2. Szolgáltató nem nyújt orvosi, terápiás, vagy pszichoterápiás szolgáltatásokat és nem tartozik felelősséggel az Ügyfél Eseményeken való részvételének hatására hozott döntéseiért, vagy az őt abból eredő bármilyen következményekért.

13.3.Ügyfél vállalja, hogy amennyiben szükséges, orvosi segítséget vesz igénybe.

14. MEGSZŰNÉS.

14.1. Amennyiben Ügyfél fizetési késedelembe esik, minden fizetési kötelezettsége haladéktalanul lejárttá és esedékessé válik. Szolgáltató ebben az esetben jogosult haladéktalanul beszedni Ügyféltől az esedékes összegeket és megszüntetni további szolgáltatások nyújtását Ügyfél részére. Amennyiben Ügyfél fizetési késedelembe esik, Szolgáltató szolgáltatásainak igénybe vételéből ki kell zárni.

15. TITOKTARTÁS.

15.1.Szolgáltató vállalja, hogy az Ügyféllel való ügyletei, az Ügyféllel történt egyeztetései, a lebonyolított konzultáció vagy tanfolyam során, vagy egyéb úton a tudomására jutott semmilyen az Ügyfélre vagy harmadik személyre bizalmas Információt nem oszt meg, nem szolgáltat ki és nem használ fel Ügyfél írásbeli hozzájárulása nélkül. Vállalkozó Ügyfél bizalmas Információit a legnagyobb körültekintéssel bizalmasan kezeli és a legmegfelelőbb erőfeszítéseket teszi annak érdekében, hogy megőrizze és megóvja azokat a közzétételtől, jogosulatlan felhasználástól, és jogtalan hozzáféréstől.

16. ROSSZ HÍRNÉV KELTÉSÉNEK TILALMA.

16.1. Abban az esetben, ha a Felek között vita, vagy Ügyfél részéről panasz merül fel, Felek megállapodnak abban, hogy jogvitájuk rendezésére a területileg illetékes bíróságnak a kizárólagosságát fogadják el. A Felek közötti vita esetén Felek megállapodnak abban, hogy sem magatartásukkal, sem kommunikációjukkal, sem nyilvánosan, sem azon kívül nem keltik egymás rossz hírnevét.

17. KÁRTÉRÍTÉS.

17.1.Az Ügyfél köteles a kármegelőzés elvét szem előtt tartva eljárni, és megtéríteni a Szolgáltató és a teljesítésbe bevont közreműködőjének a kárát és felmerült költségét, kiadását, amely Ügyfél magatartása kapcsán merült fel.

18. PANASZKEZELÉS

18.1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi szolgáltatást megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fent szereplő telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

18.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a megrendelőnek.

18.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

18.4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

18.5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

18.6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

18.7. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

18.8. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

18.9. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

19. ÉRTELMEZÉS.

19.1. Jelen ÁSZF rendelkezéseiben foglalt, valamint a Szolgáltató vagy a Szolgáltató meghatalmazottjai, vagy bevont közreműködői által használt bármely marketinganyagban foglaltak közötti ellentmondás esetén jelen ÁSZF rendelkezései irányadók. .

19.2. Jelen ÁSZF a tárgyban a Felek között létrejött valamennyi feltételt tartalmazza és a Felek között a tárgyban korábban, vagy egyidejűen történt szó-, vagy írásbeli megállapodások, tárgyalások és megegyezések helyébe lép.

20. HATÁLY FENNTARTÁSA.

20.1.  A titoktartási záradék, a rossz hírnév keltésének tilalma, a tulajdonjoggal kapcsolatos rendelkezések és bármely, az fizetendő összegekre vonatkozó rendelkezések, valamint bármely rendelkezések, melyek szellemüknél és összefüggésüknél fogva Felek szándéka szerint hatályban maradnak, hatályukban fenntarthatók az ÁSZF bármely okból való megszűnése esetén is.

21. RÉSZLEGES ÉRVÉNYESSÉG.

21.1. Amennyiben jelen ÁSZF bármely rendelkezése, vagy a rendelkezés bármely része a jövőben érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az ÁSZF, vagy rendelkezés fennmaradó részét ez nem érinti, az az érvénytelen résztől eltekintve érvényben marad.

22. EGYÉB RENDELKEZÉSEK.

22.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

22.2. Jelen ÁSZF hatálya a közzététel napjától visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

22.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosítás a közzététellel lép hatályba.

22.4. Jelen ÁSZF faxon, elektronikusan, vagy e-mail útján kinyomtatott példánya kézzel, vagy elektronikus aláírással ellátva ugyanolyan kötőerővel bír, mint a Megállapodás eredeti példánya.

Debrecen, 2020. augusztus 15.